Hoppa till innehåll

När Viktoria skickade in ansökan till fysioterapeutprogrammet hade hon ingen tanke på att det skulle vara ett steg mot att leda stora införandeprojekt av nya IT-system i stora regioner. Men precis så blev det. Hon gick från sjukgymnastik till E-hälsa och digitalisering. 

Idag jobbar Viktoria via konsultbolaget Acceptus. Där är hon delprojektledare för införandet av ett nytt IT-system som ska underlätta kommunikationen vid utskrivning från slutenvården i Region Stockholm. 

– Det finns så mycket att göra vad gäller digitaliseringen för att förbättra vården och omsorgen såväl för patient som för vårdpersonal. Med det nya systemet kommer olika delar av vårdkedjan att kunna prata med varandra på ett sätt som inte går idag. Vill man berätta om en patients vårdförlopp eller behov för den som ska ta över vården så måste många idag ringa eller faxa. Jag har ju jobbat på golvet och jag vet hur mycket tid och energi det tar när saker inte fungerar på ett effektivt sätt. 

Från sjukgymnastik till E-hälsa och digitalisering 

Viktoria hade inga planer på att jobba med digitalisering när hon utbildade sig till sjukgymnast. Men hon lyfter att åren som sjukgymnast ger henne många avgörande erfarenheter för det jobb hon gör idag.

– När jag hade jobbat som sjukgymnast några år hamnade jag på en tjänst som projektledare för ett stort E-hälsoprojekt hos Famna. Då upptäckte jag hur mycket jag brann för det men även att jag var bra på det! Så när projektet tog slut sökte jag mig till Acceptus för att få fortsätta jobba med E-hälsa och digitalisering.  

Får jobba nära verksamheten 

Viktoria lyfter att det är fantastiskt givande att jobba med hur IT och teknik kan stötta verksamheter inom hälsa, vård och omsorg för att bli bättre, säkrare, mer effektivt och samtidigt roligare att jobba med.

– Jag tycker framför allt om när jag får jobba nära verksamheten. Idag ansvarar jag bland annat för en pilot till systemet. Då har jag många möten med dem som faktiskt ska jobba med systemet för att se till att det fungerar med deras rutiner och arbetssätt. Mitt jobb blir att bädda för att det ska bli så värdefullt som möjligt för dem som ska använda ett nytt system.  

Balansen mellan tid till vänner och ett meningsfullt jobb är viktigt 

För Viktoria är det viktigt att hon får tid till träning och familjen är kärnan. Som tidigare sprinter ger löpning och övrig träning energi för att kunna prestera och vara den bästa versionen av sig själv, både hemma och på jobbet. En annan viktig del i livet är att umgås med vänner. Det sociala sammanhanget och att få jobba i team också en de delarna som Viktoria uppskattar mest i sitt jobb. 

– Jag tror att det som driver mig är att få lösa problem i ett team med ett gemensamt mål. Det slår mig varje dag, att vi har en sån teamkänsla och tillsammans får lösa nya utmaningar och problem på bästa sätt. Det är riktigt roligt. Jag har svårt att se att jag skulle stanna på ett jobb för resten av livet, det finns så mycket roligt att upptäcka där ute! Men man vet aldrig, just nu känner jag att jag är på helt rätt plats.   

Namn: Viktoria Loo Skyman
Ålder: 38 år
Ort: Stockholm
Konsultföretag: Acceptus
Kundföretag: Region Stockholm
Tjänst: Projektledare
Gör helst på fritiden: Springer och träffar vänner