Hoppa till innehåll

Auktoriserade omställnings- rekryterings- och bemanningsföretaget Miljonbemannings innovativa VR-teknik matchar fler till arbete. Med huvudkontor i Stockholmsförorten Alby har grundarna Ali Khalil, Saleh Karrani och Shafik Muwanda satsat hårt för att uppnå sin vision – att skapa förutsättningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att arbeta med det de är bäst på och att känna sig värdefulla. Det har nu gått sju år sedan idén kläcktes på en McDonald’s-restaurang. Med 28 kontor i storstadsområden med hög arbetslöshet och en förväntad omsättning på 50 miljoner kronor hjälper Miljonbemanning i genomsnitt mellan fyra och fem personer in i arbete dagligen.  

Från Big Mac-kartong till VR-teknik 

En företagsskiss på en Big Mac-kartong blev starten för det auktoriserade bemannings-, omställnings och rekryteringsföretaget Miljonbemanning. De är nu först ute med VR-teknik för att ge arbetssökande möjlighet att prova på en potentiell arbetsplats.  

– Det har gått riktigt bra med VR-teknik och vi har lyckats möjliggöra för fler att komma ut i arbete och bli matchningsbara. Tekniken har också hjälpt oss att  kompetensförsörja kritiska verksamheter i samhället, såsom omsorgsverksamheter, med arbetskraft. Tekniken har också hjälpt oss bryta utanförskap och långtidsarbetslöshet, säger Ali Khalil, vd för Miljonbemanning.  

Ali Khalil, vd för Miljonbemanning, demonstrerar VR-tekniken

De är nu först ute med VR-teknik för att ge arbetssökande möjlighet att prova på en potentiell arbetsplats

VR-simulatorerna används idag på tre olika tillämpningsområden:

  • Matchning – för att testa att arbeta inom äldreomsorgen och på så vis ge en bättre matchning.  
  • Validering – för att säkerställa att kandidater har den kompetens som behövs, vilket också förkortar ledtiden in en ny bransch.  
  • Utbildning/onboarding – för att snabbt och effektivt utbilda deltagare via VR-simulatorer, vilket även detta kortar ner ledtiderna in i nytt arbete.  

Innovativ VR-teknik matchar fler till arbete 

– Att få se alla människor göra en fantastisk resa – att ta ett nytt steg i arbetsmarknaden, få förverkliga sig själva och vara på en plats där de gör nytta – det får oss att fortsätta kämpa och utveckla bolaget. Vi ser behovet runtom i landet. Idag verkar vi från Umeå till Trelleborg och potentialen framåt är stor. Nu ser vi tillväxten blomstra i hela landet och vi är övertygade om att det bygger Sverige starkare att matcha engagerad och kompetent arbetskraft från våra yttre stadsdelar med rätt arbete, säger Ali Khalil.   

Årets företagare i Stockholms stad 

År 2021 innebar inte endast en satsning på VR-teknik utan Miljonbemanning vann även priset Årets företagare i Stockholms stad. Miljonbemanning menar att priset är en viktig stämpel och ett betydelsefullt erkännande.  

– Priset som Årets företagare, tillsammans med andra priser och utmärkelser som vi har fått för vårt arbete, visar att vi gör en samhällsinsats och är till nytta för samhället i stort. Samtidigt är vi också ett välmående bolag som ständigt utvecklas. Att kunna kombinera affärsnytta med samhällsnytta är en viktig faktor för ett hållbart samhälle som bygger på långsiktiga lösningar. För oss betyder det så oerhört mycket att få visa att det går. Att utan förutsättningar, och komma från Alby, bygga något stort och samhällsnyttigt.  Vi hoppas kunna inspirera fler med liknande förutsättningar att våga – men framförallt visa att det går, avslutar Ali Khalil.