Hoppa till innehåll

Bland de sex ledamöterna i Kompetensföretagens auktorisationsnämnd  finns Linda Inderdahl, som representerar Unionen. Linda är ombudsman på fackförbundet, och har faktiskt en bakgrund i bemanningsbranschen där hon jobbade som ambulerande tjänsteman. Linda har haft sin plats i nämnden sedan april 2017. 

Hur ser du på nämndens uppgift?

–  Jag anser att nämnden har en viktig uppgift genom de kontrollfunktioner vi har. Det bidrar till att hålla mindre seriösa företag borta från branschen då många efterfrågar företag med auktorisation.

Vad visste du om branschen innan du började?

– Jag har egen erfarenhet av att jobba som konsult och kan därför relatera till mycket kring det vi pratar om och hanterar.

Händer det ofta att ni nekar företag auktorisation?

– Det händer ibland att företag utesluts. Att det inte bara är ett tomt hot känns viktigt. Är det så att företagen senare kan presentera efterfrågat underlag är de välkomna att söka ny auktorisation.

Vad är det mest intressanta med uppdraget?

–  Det mest intressanta är att vi jobbar tillsammans mot det gemensamma målet att ha en seriös bransch med hög andel kollektivavtalsbundna företag. Det är ändå något unikt.

Har du lärt dig något nytt i arbetet med auktorisationsnämnden?

–  Att jobba på det här sättet är nytt för mig och därmed lärorikt. Att få direktuppdateringar från företagen kring hur det går för dem är även det en ny erfarenhet samt att träffas på det här sättet genom en gemensam plattform.