Informationsmöte om bemanningsbegränsningen i den nya LAS-överens­kommelsen