Sex nya auktoriserade företag och ett avslag

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd  rekommenderade den sex företag för auktorisation. Det innebär att de uppfyller Kompetensföretagens krav, som att de exempelvis varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi. Kraven i sin helhet finner du här.  De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta. 

Ett företag fick avslag. Vilket företag detta gäller, och grunderna för beslut är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, när de åter uppfyller Kompetensföretagens krav. 

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund. Övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.