Tre av fyra rekommenderar jobbet som konsult

Kompetensföretagens konsultundersökning för 2021 visar att tre av fyra rekommenderar jobbet som konsult. En undersökning bland övriga sysselsatta på arbetsmarknaden ger samma resultat. Resultaten kommer ur undersökningar utförda av Demoskop för Kompetensföretagen.

Inom industrin skulle fyra av fem rekommendera konsultjobbet, medan siffran bland tjänstemän är samma som helheten – tre av fyra. Undersökningen visar också att män och kvinnor rekommenderar konsultjobbet i lika hög utsträckning. I undersökningen deltog 3 211 konsulter, det högsta antalet hittills för konsultundersökningen.

— Vi vet från tidigare undersökningar att många konsulter är nöjda och rekommenderar sina jobb, men det är såklart alltid glädjande när detta blir bekräftat. Speciellt under den osäkerhet som rått sedan coronapandemin slog till, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Samma siffor på övriga arbetsmarknaden

Kompetensföretagen ville även bilda sig en uppfattning om hur det ser ut utanför bemanningsbranschen, och gav Demoskop i uppdrag att undersöka frågan vidare. Bland de 1 596 personer sysselsatta på övriga arbetsmarknaden som svarade, angavs även där att 3 av 4 skulle rekommendera sina jobb.

— Vi ställde också frågor för att ta reda på vad det kunde vara som fick dem att rekommendera sina jobb. I bägge undersökningarna blir det mycket likartade, höga siffror när man svarar på om man är nöjd med sina arbetsuppgifter och om man känner sig uppskattad av sina kollegor. Just dessa två brukar vara viktiga när man får peka ut vad man värdesätter på jobbet, så det är bra betyg till den svenska arbetsmarknaden, säger Patrik Eidfelt.

Att jobba som konsult

Jobbar man som konsult på ett av Kompetensföretagens medlemsföretag omfattas man oftast av kollektivavtal med tjänstepension och försäkringar. På LO-området sätts lönerna dessutom efter genomsnittet i kundföretagen, så kallad GFL, vilket för många innebär en högre lön än vad de fått om de varit direktanställda hos kunden.

Inom kort publiceras Konsultundersökningen 2021 i sin helhet.

 

Fakta om  undersökningarna

– Demoskop  genomförde konsultundersökningen mellan 1 mars – 11 april. Totalt gjordes 3 211 intervjuer med  hjälp av webbenkäter till konsulter som jobbar för Kompetensföretagens medlemsföretag.  I svaren går att utläsa att 77 procent skulle rekommendera sitt jobb, 77 procent känner sig uppskattade av sina kollegor och 75 procent instämmer i att de är nöjda med sina arbetsuppgifter.

– Under jämförbar fältperiod, 5 mars till 5 april, gjorde Demoskop på uppdrag av Kompetensföretagen en undersökning bland allmänheten som ska jämföras med resultatet från Konsultundersökningen.  I svaren går att utläsa att 77 procent skulle rekommendera sitt jobb, 84 procent känner sig uppskattade av sina kollegor och 78 procent instämmer i att de är nöjda med sina arbetsuppgifter.