1 avslag och 3 förlorar auktorisationen

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd  rekommenderades inga nya företag för auktorisation samt ett avslag. 

Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att tre medlemsföretag vid granskning inte uppfyller kraven. Därmed beslutade styrelsen efter rekommendation från auktorisationsnämnden att de inte får behålla sin auktorisation. Vilka företag detta gäller, och grunderna för beslut är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, när de åter uppfyller Kompetensföretagens krav. 

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund. Övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.