LAS-förslag presenterat

Vid en pressträff kl. 14.00 den 7 juni presenterades utredningen till en ny LAS, lagen om anställningsskydd. Förslaget bygger på principöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunalarbetareförbundet.

Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag till hur överenskommelsen ska genomföras, bland annat genom ändringar i LAS. I överenskommelsen ingår även ett förslag om begränsning av inhyrning av bemanningskonsulter.

Kompetensföretagen remissinstans

Kompetensföretagen, som företräder majoriteten av bemanningsföretagen i Sverige, kommer att analysera innehållet och vilka effekter det kan komma att ha på bransch, kundföretag och medarbetare. Kompetensföretagen kommer även att inge ett remissyttrande över förslaget vid remisstidens utgång som beräknas till mitten av september.

PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal har kallat till pressträff klockan 15.30 för att ge sina kommentarer till LAS-förslaget.