Årets första kvartals­rapport visar ljusning för kompetens­branschen

Efter ett tungt år för hela arbetsmarknaden på grund av coronakrisen anas nu en ljusning i kompetensbranschen. Omsättningen för första kvartalet har ökat med 3,2 procent jämfört med samma period 2020.

– Branschen visar nu alltså tecken på återhämtning. Även om läget är ett annat än efter tidigare ekonomiska kriser, med accelererande digitalisering och andra sätt att
jobba, är en väl fungerande kompetensförsörjning central. Kompetensbranschens specialisering på bemanning, rekrytering och omställning får redan idag den
svenska arbetsmarknaden att fungera bättre. På den nya arbetsmarknaden kommer det att vara avgörande för svensk konkurrenskraft och sysselsättning, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen.

Du hittar kvartalsrapporten Q1 2021  här.