Delta i forskningsprojekt om arbetsmiljö för konsulter

Frågor om konsulternas arbetsmiljö är mycket viktiga för vår bransch, inte minst säkerhetsfrågorna. Högskolan i Gävle arbetar med ett forskningsprojekt om detta, och efterfrågar med anledning av det, deltagande från företrädare för bemanningsbranschen.  Forskargruppen är angelägna om att aktivt bidra till att forskningsresultaten kommer till god nytta. Därför kommer de att tillsammans med deltagarna i gruppen utveckla verksamhetsnära policys. Därefter sker en uppföljning av om dessa policys är användbara i praktiken och om de leder till positiva förändringar.

Låter det intressant? Du kan läsa mer om projektet här, där du också hittar kontaktinformation till forskarna om du vill att ditt företag ska delta.