Väntad nedgång för kompetens­branschen 2020

Fjolåret kommer sannolikt att gå till historien. Coronapandemin tog hela världen i ett järngrepp, och kommer att kunna spåras framöver i hur folk lever och samhällen fungerar och organiseras. Så även arbetsmarknaden. Sedan vi började mäta branschens omsättning motsvaras nedgången i omsättning under Q2 endast av skeendena i den pågående finanskrisen år 2009. Vår  Årsrapport 2020 ger klara besked om detta. Medlemsföretagens totala omsättning under 2020 uppgick till uppskattningsvis 37,6 miljarder kronor, att jämföra med föregående års resultat om 44 miljarder.

För 2020 är penetrationsgraden, ett mått på hur stor andel av den sysselsatta befolkningen som i genomsnitt arbetar i ett kompetensföretag, 1,6 procent. De stora tappen i kompetensbranschen under Q2 och Q3 har uppenbart haft stor effekt. Med hänsyn till branschens återhämtning i slutet av året kan man utgå från att penetrationsgraden sannolikt är större idag.

En bit in på 2021 finns i alla fall signaler om att vi går mot ljusare tider. Kompetensbranschen är en viktig del av Sveriges arbetsmarknad, och av erfarenhet vet vi att branschen kommer att spela en avgörande roll för återhämtningen för såväl ekonomi som sysselsättning. Låt oss alltså rikta blicken framåt!