Kvartals­rapporten Q4 – 2020: Negativa resultat men stark avslutning på året

Sista kvartalet 2020 visar på en omsättningsminskning på sju procent jämfört med samma period året innan. Det innebär en omsättning på 6,4 miljarder kronor under Q4. Det negativa resultatet var väntat med coronaviruset i åtanke, men visar samtidigt på en stark avslutning av året.

Södra Sverige var den enda regionen med positiv tillväxt, om än på skygga 1, 5 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den region där det varit som tyngst för kompetensbranschen sett till omsättning var Stockholm, som backade 12. 9 procent jämfört med samma period förra året. Under fjärde och sista kvartalet 2020 var de största yrkesområdena sett till omsättningen Lager & Logistik (28 procent), Industri & Tillverkning (27 procent).

Under 2020 var Omställning det enda område som legat på positiv omsättning. Med 67. 5 procent i ökning från jämförbar period förra året höll trenden i sig hela året. Det visar på vilket viktigt jobb som utförs av medlemsföretagen i denna tuffa tid. Omsättningen inom områdena Bemanning och Rekrytering minskade under Q4 med 7, 7 respektive 32, 6 procent jämfört med samma kvartal 2019. Å andra sidan förväntar vi oss att dessa områden kommer att öka i takt med återhämtningen i ekonomi och arbetsmarknad.

Läs rapporten här.