4 nya auktoriserade företag och 4 förlorar auktorisationen

Vid det senaste mötet med Komptensföretagens auktorisationsnämnd  rekommenderade den fyra företag för auktorisation. Det innebär att de uppfyller Kompetensföretagens krav, som att de exempelvis varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi. Kraven i sin helhet finner du här. 

De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta. 

Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att fyra medlemsföretag vid granskning inte uppfyller kraven. Därmed beslutade styrelsen efter rekommendation från auktorisationsnämnden att de inte får behålla sin auktorisation. Vilka företag detta gäller, och grunderna för beslut är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, när de åter uppfyller Kompetensföretagens krav. 

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund. Övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.