Kompetens­företagen tecknar nya tjänstemannavtal

Kompetensföretagen inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal med Akademikerförbunden och med Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har efter givande och konstruktiva förhandlingar, där alla parter tagit ansvar, tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Adam Dobbertin, ansvarig avtalsförhandlare på Kompetensföretagen. 

Avtalet med Akademikerförbunden innebär även att parterna kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att påskynda insteg på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker. 

– Våra medlemsföretag är viktiga integrationsmotorer. Det är därför glädjande att vi tillsammans med Akademikerförbunden tillsätter en arbetsgrupp med syfte att gemensamt hitta lösningar för att ytterligare påskynda och främja insteg på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker. 

Avtalen omfattar ca 27 400 tjänstemän inom rekrytering, omställning och bemanning.