Kommentar: Matchningsleverantörer redo att växla upp

I en intervju med Dagens Samhälle (låst artikel) anger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, att om det uppstår vita fläckar, det vill säga att fristående leverantörer inte etablerar sig i en kommun, är staten garant för att de arbetslösa en likvärdig service.

– Det är bra att Maria Mindhammar inte överdriver oron för vita fläckar. Vi har länge känt till – och får stöd av Riksrevisionen – i att över 99 procent av landets arbetslösa har tillgång till minst en fristående matchningsleverantör lokalt. Reformeringen av Arbetsförmedlingen är inte genomförd än och därutöver finns en strategi för vita fläckar, som att t.ex. anpassa ersättningsmodellen så att det blir lika attraktivt att etablera sig i Stockholm som i Haparanda, säger Martina Elfgren Lilja, förbundsjurist hos Kompetensföretagen. 

Att Maria Mindhammar samtidigt öppnar upp för digitala lösningar välkomnas. 

– Coronapandemin har skyndat på digitaliseringen av utbildningar och omställning.  Våra leverantörer ställde snabbt om digitalt och stödjer nu arbetssökande i hela landet. Den ökade digitaliseringen, och de positiva effekter som den har genererat, kommer inte att försvinna – snarare tvärtom – vilket innebär att tillgängligheten ökar än mer, fortsätter Martina Elfgren Lilja. 

Maria Mindhammar anser att det är bra att regeringens utredning tydliggör att kommunerna kan vara leverantörer.

– Att kommuner kan vara leverantörer betyder inte att de bör vara leverantörer, vilket vi tydligt har konstaterat i vårt remissvar till regeringen. Kompetensföretagens medlemsföretag är redo att växla upp när så krävs och leverera i de kommuner som behöver mer stöd. Däremot besitter kommuner till exempel kunskap om de arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd, och detta bör tas tillvara. Kommunerna bör kunna spela en betydelsefull roll som sammanhållande kontaktpunkt i ett framtida system, men fokus nu bör istället ligga på den samverkan som Arbetsförmedlingen, kommuner och fristående leverantörer behöver få på plats för att tillse att kompetensutveckling, matchning och komptensförsörjning sker på bästa sätt, avslutar Martina Elfgren Lilja.