Patrik Eidfelt i Unionens branschnyhetsbrev

Förbundsdirektör Patrik Eidfelt intervjuas i Unionens branschnyhetsbrev kring Kompetensföretagens kvartalsrapport: ” – Vi har inte sett något direkt avvikande i rapporten, branschen anpassar sig efter arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning”. Läs artikeln i sin helhet här.