Almega om LAS-förhandlingarna

Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS, omställning och a-kassa.

Det är beklagligt att vi inte nådde ända fram. Nu ligger ansvaret för ett förbättrat regelverk på arbetsmarknaden hos politiken. Det måste bli lättare för företag att anställa och för människor att få ett jobb, säger Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarsamverkan på Almega och en av Svenskt Näringslivs två representanter i förhandlingarna.

Läs hela uttalandet här