Glädjande att reformen av Arbetsförmedlingen går framåt

Idag meddelade  regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att de i kommande budgetproposition för 2021 förslår att 1 miljard kronor tillförs för att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster som en del av reformeringen av Arbetsförmedlingen.

”Det är glädjande att reformen av Arbetsförmedlingen går framåt. Redan innan coronakrisen ökade STOM, och den ökningen fortsätter. Vi kan även se en bra utveckling inom KROM. Därför välkomnar vi att regeringen ger ytterligare ett tillskott om en miljard kronor för att öka tempot i den oerhört viktiga matchningen. Men det är mycket angeläget att Arbetsförmedlingen också nyttjar medlen till fullo så att fler människor hjälps in i arbete”, säger Martina Elfgren Lilja, förbundsjurist, Kompetensföretagen.

Ni kan läsa regeringens pressmeddelande här.