”Tillsammans med kunden skapar vi de bästa butiksmiljöerna”

Inom konsultbolaget Lexman, som bland annat arbetar med att ombyggnationer i butiker, är det viktigt att ha kunskap om kundernas vardag. Därför passade Tommy Berggren in perfekt. Med sin bakgrund som tidigare butikschef förstår han kundernas utmaning. Det gäller att skapa en attraktiv, effektiv och logisk miljö i livsmedelsbutiken. Därför fick han ansvaret för tjänsten etablering, ett av fem ben inom Lexman. Tillsammans skapar vi de bästa butiksmiljöerna säger Tommy.

Ett vanligt kunduppdrag för Tommy är att hålla i arbetet när en befintlig livsmedelsbutik ska byggas om. Ett uppdrag som kräver både detaljerad planering och kreativt tänkande.

– Min roll är att se till att det flyter på och att alla känner sig hemma trots att mycket är upp och ner-vänt. Därför arbetar vi nära kunden så att vi är överens om uppdragets upplägg. Men framförallt att vi använder vår erfarenhet och kreativitet så butikens flöde och struktur förbättras, berättar Tommy.

Tommy sätter samman teamen och ser då till att rätt kompetens är på plats. De är viktigt att vara flexibel och för dagen bestämma vad som ska göras så det sker snabbt. Det kan handla om att riva och malla upp ny struktur för se till vad som kommer bli mest effektivt i butiken. Det som är speciellt är att en ombyggnation sker bland annat under ordinarie öppettider. Tommys fokus är därför att både butikspersonal och kunder trivs trots att butiken byggs om.

Variationen och möten med nya människor som är det som lockar mest med konsultyrket. Eftersom Tommy framförallt arbetar med att planera och styra arbetet så är teamen över hela Sverige. För Tommy innebär det mycket kontakt via mejl och telefon. Och krävs det så åker han till platsen där arbetet görs.

Tillsammans skapar vi de bästa butiksmiljöerna

– Det är ju kundens behov som måste styra, det är nog det viktigaste att tänka på om man ska arbeta som konsult. Samtidigt som man måste vara tydlig med vad som ingår i uppdraget  så att man inte utlovar för mycket. Det skapar bara onödig besvikelse, säger Tommy.

På frågan om Tommy skulle rekommendera andra att jobba som konsult svarar han ett självklart ja.

– Det är både kul och tillfredställande att vara den som hjälper till när den ordinarie personalen antingen inte kan eller inte orkar på grund av arbetsbelastningen. Då känner man att man hjälper till på riktigt, avslutar Tommy.

Namn: Tommy Berggren

Konsultbolag: Lexman