Fortsatt stöd för sjuklön sommaren ut

Regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna är överens om att staten fortsatt ansvarar för sjuklönen fram till slutet av juli – en förlängning på två månader. Mer information finns att läsa här.