Kvartals­rapporten Q1 – 2020: Coronakrisen drabbar branschen hårt

Coronaviruset slår även mot svensk ekonomi. Stora delar av näringslivet har stängts ner. Detta blir tydligt i den minskade omsättningen bland Kompetensföretagens medlemmar – coronakrisen har drabbat kompetensbranschen hårt.

Under det första kvartalet fortsätter den nedåtgående trenden för branschen. Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag visar på en negativ tillväxt med -12,5 procent under det första kvartalet 2020, jämfört med samma period förra året. Coronakrisen har särskilt hårt drabbat det största yrkesområdet Industri & Tillverkning som minskat med 21 procent. Det märks främst i Västra Sverige, där Industri & Tillverkning är stora kunder. Där har den totala omsättningsutvecklingen minskat med 15,2 procent.

Varslen och permitteringarna ökar nu kraftigt till följd av coronakrisen. Om utvecklingen fortsätter bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att ligga på cirka 11 procent i sommar. Det motsvarar ungefär 560 000 inskrivna arbetslösa. För att möta denna utmaning förändrade Arbetsförmedlingen fördelningen mellan tjänst och utbildning vilket bland annat innebär en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster. Som ett resultat har omsättningen i Omställning ökat med 27,8 procent under kvartal ett, visserligen från sedan tidigare mycket låga nivåer.

Rekrytering minskade med 30,5 procent och omsättningen inom Bemanning minskade med 12,3 procent jämfört med 2019.

Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2020 till 6,4 miljarder kronor att jämföra med 7,3 miljarder under första kvartalet 2019. Coronakrisen har drabbat kompetensbranschen hårt.

Läs rapporten här