Uppskjuten fakturering av medlemsavgifter

Många medlemmar har det svårt nu och vi vill inte betunga dem med utgifter just nu. Därför skjuter vi upp faktureringen av medlemsavgifterna för årets första halvår.

Läs hela nyheten på Almegas webb