Med fokus på barnens bästa

Med fokus på barnens bästa; Maria Hollström är socionomkonsult inom socialtjänsten och utvecklingsledare för företaget Cura Nord. Konsultyrket tillåter henne att koncentrera sig på det hon värdesätter högt – att arbeta med de barn som är hennes klienter, samtidigt som hon får hjälpa kollegorna inom socialtjänsten när det gäller yrkesmässig utveckling samt att skapa bättre och tydligare rutiner och processer.

En stor fördel med konsultyrket är att Maria själv kan planera sin tid. Självklart måste hon förhålla sig till kundernas behov men flexibiliteten gör att hon har lättare att få ihop arbetsliv och privatliv. Något som gynnar både Maria och de klienter som hon jobbar med.

– När jag gick från anställd till konsult märkte jag att jag fick större möjlighet verkligen hjälpa barnen och familjerna. Detta då jag kunde vara mer flexibel och ha bättre fokus på det varje familj behöver, säger Maria.

Som konsult finns det många sätt att sprida sin kunskap. För Marias del handlar det bland annat om att handleda personal och stötta i svåra och komplicerade ärenden. Vid behov kan Maria också ge förbättringsförslag för att kunderna ska kunna arbeta mer effektivt och rättssäkert och tar fram rutindokument när kunderna efterfrågar det. I ett uppdrag använde kunden Marias beslutsunderlag i utbildningssyfte för att utveckla sitt dokumentationssätt och öka kvalitet och effektivitet.

Med fokus på barnens bästa

– En viktig del i rollen som konsult är att bidra med kunskap, struktur och stabilitet inom ramen för mina uppdrag, säger Maria.

En bild av konsultyrket är att man inte är en del av kundens arbetsplats på samma sätt som de som är anställda. Maria tycker det är viktigt att som konsult aktivt arbeta för att vara en del av arbetsplatsen, på konsultrollens villkor. Konsulten kan vara en viktig del i kollegialt stöd och utvecklingsarbete. Som konsult är det värdefullt att samarbeta med medarbetare och chefer, vara flexibel och stötta organisationen utifrån de behov som finns, säger Maria.

Givetvis finns det utmaningar i arbetet som konsult, framförallt i sammanhang där man som Maria har hand om komplexa och känsliga uppdrag där barns hälsa och välmående står i centrum. Då är det viktigt att ha bra stöd runt om kring sig. Maria upplever att hon har ett bra stöd då hon kan ta hjälp av sina chefer och handledare på Cura Nord. Maria har också ett bra samarbete och stöd hos sin uppdragsgivare då de tillsammans jobbar på att skapa ultimata förutsättningar för alla klienter – med fokus på barnens bästa.

Namn: Maria Hollström

Konsultföretag: Cura Nord

Kundföretag: Socialtjänsten

Viktigaste konsultegenskapen: Struktur och stabilitet