Att jobba som konsult – ett framgångsrecept för Katarina

Trots att Katarina Reiyer hade ett bra och välbetalt jobb som värdetransportör så fick hon inte ihop livet. Arbetstiderna var svåra att kombinera med småbarnslivet och behovet av att hitta något annat blev stort. Även om Katarina hade en vag och till och med lite negativ bild av konsultyrket, blev lösningen en anställning hos Manpower och ett konsultuppdrag hos 3M i Borlänge. Något som visade sig vara ett framgångsrecept för Katarina. Att jobba som konsult fick Katarinas liv att gå ihop, helt enkelt.

Katarina upplever att konsultyrken är både berikande och utmanande på samma gång. Berikande för att man hela tiden har med människor att göra och utmanande av precis samma anledning. Här passar Katarinas egenskaper väl. Hon är både glad och positiv och mån om att ge beröm och uppskattning till sina kollegor. Samtidigt räds hon inte att ta tag i en konflikt om det dyker upp en.

– Som konsult har man även ett visst utiifrånperspektiv som gör det lättare att bidra med nya arbetssätt och idéer och det är enklare att utmana gamla vanor, säger Katarina.

Till exempel såg Katarina snabbt att ergonomin hos kunden inte var optimal och kunde enkelt föreslå förbättringar som gynnade flera. För de anställda hade sättet att jobba blivit vardag, något som Katarina snabbt såg behövde åtgärdas. Men Katarina är också duktig på att se små detaljer som underlättar arbetet i vardagen, allt från pennställ vid arbetsplatserna till anslagstavlor för lättare informationsöverföring mellan skift. Katarina testar gärna nya saker och ger tips och idéer som inspirerar andra att bli kreativa.

– Arbetet gör att jag känner att jag utvecklas hela tiden. Eftersom jag träffar många nya personer i olika situationer är det viktigt att hela tiden vara lyhörd gentemot kollegorna hos kunden. Det gör också att jag tar stort ansvar och ser på mina uppdrag med stort allvar. Att vara en inspiratör och entusiasmera andra är viktigt så både jag och de jag har runt mig presterar på topp, säger Katarina.

Idag rekommenderar Katarina andra att jobba som konsult. Framförallt om du letar efter ett yrke som erbjuder variation, utmaningar och samtidigt, som i Katarinas fall, förutsättningar för att få ihop både privat- och arbetsliv på ett bra sätt.

Namn: Katarina Reiyer

Konsultbolag: Manpower

Kundföretag: 3M

Viktigaste konsultegenskapen:
Glad, nyfiken och lyhörd