Kompetens­branschen möter coronakrisen – års­rapport 2019

Kompetensbranschens utveckling under det gångna året speglar den ekonomiska konjunkturen i Sverige och omvärlden. Branschens tillväxt har avmattats, men omsättningen ligger kvar på en hög nivå. Det visar Kompetensföretagens årsrapport 2019.

Branschens betydelse för den svenska arbetsmarknaden har ökat under flera år, och fortsätter att göra det. Antalet sysselsatta i branschen har minskat från toppnoteringen 2018, men det är fortfarande att betrakta som ett starkt resultat givet förutsättningarna, säger Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Under 2019 har de 35 största medlemsföretagen, som tillsammans står för cirka 70 procent av branschens totala omsättning, sett sin omsättning och tillväxt mattas av något från 2018 års rekordnivåer. Antalet årsanställda i medlemsföretagen har dock inte minskat under 2019. Löneåret 2019 var 93 400 personer årsanställda i branschen, vilket är det högsta antalet någonsin. Två procent av den totala arbetskraften arbetade i ett kompetensföretag under året.

Hög andel utrikesfödda

Under 2019 uppskattas samtidigt totalt 230 000 personer ha kommit i sysselsättning genom rekrytering, omställning eller konsultarbete via branschens medlemsföretag. Av de som sysselsattes var 27 procent, alltså 62 000, utrikesfödda.

Kompetensföretagens årsrapport 2019 presenteras samtidigt som det nya coronavirusets utbrott orsakar omfattande konsekvenser för ekonomin.

– Coronapandemins följder är ännu svåra att överblicka, men vi räknar med att den ekonomiska nedgång vi sett under förra året kommer att vara mild i förhållande till vad som riskerar att ske under 2020. Bara under mars månad har tjänstesektorn backat rejält där hotell- och restaurang, resebranschen samt bemanningsbranschen är de som hittills drabbats hårdast av coronakrisen, säger Patrik Eidfelt.

På lång sikt finns det dock själ att tro att kompetensbranschen kommer att gå stärkt ur krisen, enligt Patrik Eidfelt.

– Vid tidigare lågkonjunkturer har kompetensföretag spelat en viktig roll. Delvis i nedgångsfasen, men framför allt när ekonomin vänder uppåt igen. Våra medlemmar kan bidra genom att ta tillvara på kompetens som frigörs i en del av ekonomin och föra över den till en annan. Hittills har kompetensbranschen kommit tillbaka starkare efter varje nedgång.