Tydliggörande kring korttidspermitteringar

Covid-19 har lett till stora och negativa konsekvenser för många människor och näringsliv runtom i landet och i världen. Och särskilt tufft har det varit för konsultbranschen.

Stödet för korttidsarbete är en åtgärd som har haft mycket stor betydelse för många kund- och bemanningsföretag i dessa tider men tyvärr så har det funnits en otydlighet kring hur reglerna ska tolkas, främst kring frågan på huruvida kundföretag måste dra ner på inhyrda konsulter för att få ta del av stödet för korttidsarbete.

Tillväxtverket har tydliggjort på sin hemsida att så inte är fallet och att inhyrda konsulter får vara kvar inom kundföretag om de är viktiga företagen. Almega har också en informationssida kring de vanliga missuppfattningarna kring korttidspermittering.

Kompetensföretagen har också tagit fram en brevmall för att hjälpa er som vill informera era kundföretag om vad som gäller vid ansökan om stöd för korttidsarbete och som vi hoppas kan vara av nytta för er.