Upprop för sjukvården – när företag går samman för att stötta

I tider i kris får vi inte glömma det goda som också genomsyrar samhället. Ett exempel på detta är när företag går samman för att stötta sjukvården med material. Ett upprop som Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen, är engagerad i.

Läs hela intervjun med Eva här