Med anledning av regeringens ytterligare krispaket

Idag presenterade Finansminister Magdalena Andersson, tillsammans med samarbetspartierna, ytterligare ett krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet.

– Almegas 11.000 företag sysselsätter 550.000 medarbetare i Sverige och vi ser på nära håll vilka stora utmaningar våra företag har just nu. Därför välkomnar vi regeringens krispaket och att de hörsammat många av våra förslag. Sveriges företag drabbas mycket hårt av följderna av virusutbrottet och den extraordinära situation vi alla befinner oss i. Vi följer utvecklingen  och har löpande dialog med våra medlemsföretag samt regeringen för att hitta lösningar på att mildra de ekonomiska effekterna. Och på sikt rädda arbetstillfällen i Sverige, säger Thomas Erséus, vd för Almega.

Läs hela texten här