Kvartals­rapporten Q4 – 2019: Den negativa utvecklingen fortsätter 

Även det fjärde kvartalet visar på en negativ tillväxt för branschen. Omsättningen backar med 12,0 procent under det fjärde kvartalet 2019, jämfört med samma period förra året. Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 6,9 miljarder kronor

Tjänsteområdet Bemannings omsättning minskade med 11,2 procent och Rekrytering med 14,6 procent. Följetongen med Omställning fortsätter och omsättningen minskade där med 40,2 procent. Förhoppningsvis kommer vi att se en förändring i och med att Arbetsförmedlingen nu kommer igång med KROM, Kundval Stöd- och matchning i 32 kommuner i landet.

Läs hela kvartalsrapporten här