Inhyrda medarbetare till Region Skåne för hantering av corona

Husfasad i grått

Under rådande situation med det pågående coronautbrottet är det särskilt viktigt att så många som möjligt kan bidra till en fungerande vård. Därför är det ett positivt att Region Skåne valt att frångå sitt principbeslut att inte ta stöd av inhyrda medarbetare i vården utan att istället säkerställa att patienter får tillgång till en säker och effektiv vård samt att ge den ordinarie personalen behövlig avlastning.

Att anlita inhyrda medarbetare under kriser är ett hållbart sätt att avlasta den hårt pressade vårdsektorn. Tillsammans gör vi nytta.