Konsulten som problemlösare

Sara Salah är 23 år och har sen hon slutade gymnasiet jobbat som konsult. Sara försöker alltid se möjligheterna i varje situation, hon ser konsulten som problemlösare, och brinner för sitt jobb som lärarvikarie på en grundskola. Hon började som konsult för att hon kände att cheferna på Miljonbemanning verkligen såg hennes potential.

– Jag kände att många fokuserade på min sjal och min bakgrund. På Miljonbemanning däremot såg cheferna mig på ett annat sätt. De var intresserade av mig som person och av vad jag kunde åstadkomma, inte av mitt efternamn. Mina chefer peppar mig och hjälper mig verkligen att utvecklas. Jag kan alltid räkna med att få hjälp och feedback från dem.

Hon trivs jättebra som lärarvikarie eftersom hon hela tiden ställs inför nya utmaningar. Innan hon blev lärarvikarie har hon också haft andra konsultuppdrag som plockare och varumottagare på ett livsmedelsföretag, berättar hon.

Konsulten som problemlösare

Sara berättar också att hon på skolan kan använda sin tidigare erfarenhet av att ha jobbat med olika personer, oavsett om det handlar om personer med utländsk bakgrund eller barn med koncentrationsdiagnoser.

– Läraryrket är verkligen otroligt viktigt. Jag vill att barnen ska lära sig, också när de har en vikarie. Jag vill inte vara den där personen som bara sätter på en film. Istället försöker jag alltid tänka hur jag kan hjälpa dem att utvecklas. Att kunna hjälpa barnen är väldigt givande.

Sara menar att det är bra att vara konsult för att man får mycket erfarenhet och bygger ett stort kontaktnät på kort tid. Då och då påstås det att konsulter ibland känner sig utanför när de sitter hos kund, men den bilden känner Sara inte igen sig i.

– Absolut inte. Jag känner mig verkligen inte utanför. Jag tycker ibland till och med att det är tvärtom. På skolan får jag ta mycket ansvar. Jag får t.ex. ibland hjälpa till att planera. Det känns som att de verkligen litar på mig.

Enligt Sara är en bra konsult en person som ser möjligheter i alla situationer. Det är en person som inte bara ser sig som exempelvis en lärare, utan också som en problemlösare. Det är en person som hjälper till, lyssnar och har mycket fantasi.