Missa inte! Almegas upphandlingsdag – för en attraktiv offentlig marknad

Almega arrangerar upphandlingsdagen i samarbete med Upphandlingsmyndigheten

Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till åtminstone 683 miljarder kronor årligen. Det är en marknad av stor betydelse för både offentlig sektor och näringsliv. Men antalet anbud i upphandlingarna sjunker. Vi vill vända utvecklingen och bidra till en attraktiv offentlig marknad. En viktig förutsättning för att nå dit är dialog och förståelse mellan leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter.

Almegas Upphandlingsdag är en mötesplats som är öppen för både leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter. Dagen erbjuder spännande seminarier på aktuella teman, samtidigt som du får möjlighet att prata om framtida affärer med upphandlande myndigheter. För dig som vill öka din kunskap om upphandlingsfrågor kommer Upphandlingsmyndigheten att erbjuda utbildning i form av Anbudsskola.

Läs mer och anmäl dig här