Kvartals­rapporten Q3 – 2019: Industribemanningen bromsar in

Tredje kvartalet visar på en negativ tillväxt med -7,8 procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen i medlemsföretagen uppgick till 6,9 miljarder kronor i kvartal tre.

Tjänsteområdet Bemanning minskade med 5,8 procent och Rekrytering med 13,8 procent från föregående år. Omställning tappar fortsatt även om volymerna i STOM nu sakta ökar igen från Arbetsförmedlingen. Trots det minskade tjänsteområdet kraftigt.

Samtidigt visar nya siffror från Arbetsförmedlingen att antalet  långtidsarbetslösa ökar för första gången på 16 månader. Idag är det 2 000 fler som varit utan ett jobb i 12 månader än för ett år sedan. Totalt handlar det om 148 000 personer i långtidsarbetslöshet. Det är en tydlig signal till Arbetsförmedlingen att på allvar börja hänvisa fler till insatserna i Stöd och Matchning.

Läs hela rapporten här