Kompetens­företagens branschdag lockade storpublik

Tisdagen den 1:a oktober arrangerade Kompetensföretagen en branschdag för alla medlemmar på temat ”Framtidens framgångsrika kompetensförsörjning”.

Under dagen hölls ett flertal seminarier, bland annat en panel där Maria Mindhammar, Överdirektör på Arbetsförmedlingen, Alireza Akhoni (C) samt Patrik Joyce, Almega deltog för att diskutera reformen av Arbetsförmedlingen. Ytterligare ett seminarium om Avtal 2020 ägde rum under ledning av Stefan Koskinen, chef för enheten för Arbetsgivarpolitik och Samverkan på Almega. 

De nästan 200 deltagarna fick även träffa Bettina Schaller, ordförande WEC Europe och Global PA-chef Adecco och Sofia Rasmussen och VD för Rasmussen Analys. Dagen avslutades med dagen att vinnaren av Kompetensföretagens nya pris ”Årets Konsult” presenterades. Här kan du läsa en intervju med vinnaren, Dennis Johansson, StudentConsulting.

 

Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör Kompetensföretagen,
Bettina Schaller, ordförande WEC Europe och
Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen.

 

Paneldebatt med Alireza Akhoni, Maria Minadhammar och
Patrik Joyce under ledning av Martina Elfgren Lilja. 

Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys.