Kompetens­företagens kommentar till regeringens höstbudget

Välkomna satsningar tyngs av orosmoln

–  Det är bra att regeringen befäster sitt löfte om att gå vidare med etableringsjobb som är möjliga för kompetens- och bemanningsföretag att använda. Bemanningssektorn är den sektor där etableringsjobb har störst potential att sätta nya grupper i arbete. Våra företag är idag den viktigaste vägen till kollektivavtalade jobb för utlandsfödda på svensk arbetsmarknad, kommenterar Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Samtidigt hägrar orosmoln över kompetensföretagen i form av övergångsperioden för leverantörerna under Arbetsförmedlingens reformering. Dessutom påverkas företagen av en eventuell konjunkturavmattning.

  • Vi välkomnar att det avsätts medel för att upphandla matchningsaktörer under reformen av Arbetsförmedlingen, men det hade behövts mer och vi har fortfarande inte sett detta fungera. Vi har leverantörer som hotas av konkurs samtidigt som de snart förväntas ta väldigt stort ansvar för matchningen. De här verksamheterna sitter på stora kontaktnät mot arbetsgivare och näringsliv, och de riskerar att gå förlorade när uppdragsnivån åker berg- och dalbana, kommenterar Eidfelt.

Konjunkturavmattningen märks av på flera håll i landet och hur beredskapen ska se ut är fortfarande en öppen fråga.

  • Våra medlemmar vittnar om att många arbetsmarknader i glesbygd är sårbara inför en konjunkturavmattning. Det kan kräva snabba upphandlingar från Arbetsförmedlingen, särskilt i glesbygd, samtidigt som matchningsaktörer idag avvecklar sin verksamhet där eftersom underlaget från arbetsförmedlingen ständigt krymper. Det finns en oro för hur den övergången ska fungera, kommenterar Eidfelt.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen, etableringsjobben och branschens uppdrag vid en konjunkturavmattning leder sammantaget till att Kompetensföretagen blir en mer samhällsbärande bransch.

  • Idag är våra företag samhällsbärande: vi sätter över 250 000 personer i arbete på ett år, vi är en integrationsmotor på arbetsmarknaden och vi tar nu över Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag. Det kräver också en tätare dialog om dessa frågor, och den behöver vi fördjupa med den nya arbetsmarknadsministern, avslutar Patrik Eidfelt.