Kvartals­rapporten Q2 – 2019: Ser vi början på en begynnande lågkonjunktur?

Andra kvartalet visar på en negativ tillväxt med -7,0 procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen i medlemsföretagen uppgick till 7,5 miljarder kronor.

Läs hela rapporten här