GDPR – ett år senare

Ett år har nu gått sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Datainspektionen har tagit fram en nationell integritetsrapport för att klargöra hur långt svenska företag har kommit i arbetet.

Rapporten visar att cirka 80% av medborgarna känner till dataskyddsförordningen och att förordningen innebär att individers rättigheter förstärkts. Det framgår att 75% av medborgarna är oroliga för hur deras personuppgifter används – särskilt ifråga om huruvida kriminella eller andra obehöriga kan komma åt uppgifterna.

Vi har tillsammans med advokatfirman Lindahl och en referensgrupp tagit fram en vägledning för tolkning av reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Vägledningen är en tolkning av dataskyddsregler inom vissa områden. Vägledningen hittar du här https://www.kompetensforetagen.se/dataskyddsforordningen-gdpr/

Vi vill gärna höra från er om era erfarenheter kring GDPR. Hur har ert arbete fortlöpt, använder ni  vår vägledning, eller har ni haft kontakt med Datainspektionen och om så, om vad? Återkoppla era tankar till Martina Elfgren Lilja