Ny fakta om konsulter på arbetsmarknaden

Nöjda medarbetare, längre uppdrag och en ännu större andel utlandsfödda. Det är några av trenderna i den senaste upplagan av Kompetensföretagens konsultundersökning, som utförts våren 2019.

Årets undersökning visar att skillnaden mellan konsulter och direktanställda blivit mindre tydliga, och att kompetensbranschen fortsätter att vara en dynamisk integrationsmotor på arbetsmarknaden. Branschen är dessutom uppskattad av både anställda och arbetsgivare, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

Andelen utlandsfödda medarbetare är dubbelt så stor i kompetensbranschen som på arbetsmarknaden i stort, och andelen fortsätter att växa. Av de utlandsfödda konsulterna kommer de flesta från Europa, ca 40 procent. Därefter är ursprung från Asien vanligast (23 procent), följt av Mellanöstern (20 procent) och Afrika (15 procent).

– Att hitta rätt kompetens – oavsett bakgrund, i och utanför Sverige – har blivit en allt viktigare del av kompetensföretagens erbjudande. Här har branschen ett unikt och efterfrågat kunnande, säger Patrik Eidfelt.

I dag har en typisk konsult 2-3 uppdrag som varar i 6-18 månader, därefter går de flesta vidare på arbetsmarknaden. Sedan förra mättillfället 2017 har det blivit mer ovanligt att en konsult stannar hos samma arbetsgivare i fem år eller mer. Siffror från SCB visar att samma mönster finns på den övriga arbetsmarknaden, där anställda byter arbetsgivare i allt högre takt.

– Konsulter samlar snabbt på sig värdefull erfarenhet från olika arbetsplatser och yrkesroller, och är i regel mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Patrik Eidfelt.

Två tredjedelar av konsulterna skulle mycket eller ganska sannolikt rekommendera sitt arbete som konsult till en vän eller bekant, 42 respektive 25 procent. Konsulter med gymnasieexamen som högsta formella utbildning är mest benägna att rekommendera sitt arbete till andra.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs vartannat år av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

 ………………………………………………………..

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17