Fler unga väljer att jobba som konsult

Ny statistik visar att 40 procent av alla inhyrda konsulter är 29 år eller yngre. Högre löneläge och flexibla arbetsförhållanden är två förklaringar till att fler unga väljer att jobba som konsult.

Andelen unga medarbetare har länge varit högre bland konsulter än på resten av arbetsmarknaden. De nya siffrorna visar att andelen unga konsulter fortsätter att växa.

Statistiken kommer från branschorganisationen Kompetensföretagens konsultundersökning, utförd under våren 2019. Variationen inom gruppen konsulter är stor, men en typisk konsult är ny på arbetsmarknaden och har 2–3 kunduppdrag som varar i 6–18 månader vardera. Efter två år har de flesta gått över till anställning i något kundföretag.

40 procent är yngre än 29 år

– Konsulterna har trygga tillsvidareanställningar med kollektivavtal i kompetensföretaget vilket gör att de kan ta lån och teckna mobilabonnemang. De som jobbar inom LO:s kollektivavtal får dessutom en genomsnittlig lön vilket gör att de i regel har en högre lön än vad de hade haft vid direktanställning hos kunden. Det är en mycket bra start på arbetslivet, kommenterar Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

Jämfört med tidigare års konsultundersökningar har det blivit mer ovanligt att jobba mer än fem år som konsult samtidigt som uppdragen hos kund har blivit längre.

– Konsultyrket har i flera avseenden blivit mer som resten av arbetsmarknaden, men branschen erbjuder fortfarande bättre lösningar för medarbetare och arbetsgivare än vad många korta direktanställningar skulle göra. Vi vet sedan tidigare att många yngre konsulter uppskattar möjligheten som konsultjobbet ger i att kunna ta ledigt under vissa perioder. Jobbet gör det även enkelt för dem att snabbt bygga ett starkt CV, säger Patrik Eidfelt.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs på regelbunden basis av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2 664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

…………………………………………………………………..