Konsult­undersökningen 2019 

Nu är Kompetensföretagens konsultundersökning 2019 klar! Tack till alla ni som deltagit. Fler än 2 600 konsulter har svarat, det är 1 200 fler än förra gången, vilket är riktigt bra.

Rapporten har en del intressanta nya resultat, samtidigt som den på många sätt är konsekvent med tidigare års resultat.

Som ett resultat av era konsulters deltagande kommer vi att skänka:

15 185 kronor till Cancerfonden
6 127 kronor till Rädda Barnen
5 328 kronor till Läkare utan gränser

Rapporten hittar ni här, vi kommer att göra olika typer av kommunikation på resultatet. Den information som rapporten ger är mycket viktig för oss i hela vårt påverkansarbete, genom rapporten har vi nu tillgång till mycket värdefull kunskap. Så ännu en gång, stort tack!