EU och Arbetsmiljöverkets slutkonferens för ”Säkert och hälsosamt arbete för tillfälligt anställda”

Under 2017 – 2018 deltog flera av Kompetensföretagens medlemsföretag i Arbetsmiljöverkets tillsynskampanj ”Säkert och hälsosamt arbete för tillfälligt anställda”, projekt initierades av den svenska regeringen men ingick även i en stor EU-satsning.

Resultatet av hela kampanjen presenterades i Lyon i början av maj där samtliga EU-länder som deltagit i kampanjen träffades för att jämföra sina utfall. Till mötet, som tidigare enbart inkluderat inspektörer, inbjöds denna gång även representanter för arbetsmarknadernas parter. Kent Ackholt från LO och Carina Kit från Kompetensföretagen deltog därför tillsammans med Arbetsmiljöverkets representanter för att dela sina erfarenheter av tillsynen.

Kompetensföretagens Kommunikationschef, Carina Kit deltog i två paneler under dagarna där hon dels fick en möjlighet att beskriva det professionella sätt som branschen bedriver sitt arbetsmiljöarbete på och dels dela med sig av medlemmarnas syn på den tillsyn som gjordes i Sverige. Det är tydligt att branschen ser mycket olika ut i Europa och att många tyckte att det var intressant att höra om den svenska bemanningsmodellen.