Kvartals­rapporten Q4 – 2018: Branschen bromsar in

Årets sista kvartal visar på en lätt inbromsning i branschen då inga av regionerna hade en positiv utveckling jämfört med samma kvartal 2017.

Kompetensföretagens affär är en god konjunkturmätare eftersom marknaden är konjunkturkänslig och företagen noterar tidigt fluktuationer på marknaden. Även om den inbromsning vi nu ser på marknaden inte ska ses som en indikation på en
annalkande lågkonjunktur så minskar uthyrning under kvartalet med 3,0 procent från föregående år. Trots det så är tjänsteområdet Uthyrning fortsatt störst med en omsättningsandel på 89 procent av den totala omsättningen i branschen.

Vi ser ännu ingen återhämtning för omställning som minskade med 48,3 procent efter Arbetsförmedlingens stora satsning på Extratjänster under slutet av 2018. Januariavtalet medför att de privata aktörerna nu ska få ett större ansvar för jobbförmedlandet, vilket är mycket goda nyheter. Arbetsförmedlingen och departementen förhandlar nu om hur uppdraget ska realiseras.

De yrkesområden som har störst omsättning var Industri/Tillverkning med 31 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 20 procent av omsättningen samt IT och Kontor/Administration med 11 respektive 11 procent av omsättningen.

Läs hela rapporten här