Råd till medlems­företag angående vårdmomsen

Kompetensföretagen har inte skattejuridisk kompetens och kan därför inte ge råd om hur olika avtalssituationer, som enskilda medlemsföretag befinner sig i, ska tolkas i momshänseende. Det finns mängder av svårtolkade avtalssituationer där det heller inte finns tydliga svar idag om vad som gäller.

Vi uppmanar därför våra medlemsföretag att, med utgångspunkt i Skatteverkets ställningstaganden, noga gå igenom er verksamhet och överväga om några av era avtal kan komma att träffas av den nya tolkningen av momsreglerna och bli momspliktiga. Den 1 juli i år börjar Skatteverket tillämpa den nya tolkningen, så omställningstiden är inte lång.  I många fall behöver ingångna avtal förhandlas om, eller sägas upp. Kontakta era berörda avtalspartners och diskutera prisbild och prisjusteringar. Om era avtal inte reglerar frågan om moms behöver avtalsvillkoren uppdateras. I vissa fall kan det handla om att försöka ersätta konsultlösningar med anställning. Om ni bedömer att delar av er verksamhet blir momspliktig, se till att registrera er för moms.

Vid osäkerhet om ifall ingångna avtal kan bli momspliktiga, tala i första hand med era revisorer. Om ni är fortsatt osäkra rekommenderar vi er att ställa en skriftlig brevfråga till ert lokala skattekontor. Beskriv er avtalssituation noggrant och argumentera för er uppfattning. Normalt erhålls svar inom 4-8 veckor. Om ditt företag överväger att göra ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden så rekommenderar vi att ni tar hjälp av skattejuridisk expertis i den processen, eftersom ett förhandsbesked får prejudicerande effekt och påverkar hela branschen.