Fakta omställningsavtalen

Omställningsavtalen tecknas mellan arbetsmarknadens parter och administreras av sju kollektivavtalsstiftelser, kallade trygghetsråd. Omställningsfonden har flest anslutna. med 1,1 miljoner medlemmar inom kommun- och landstingssektorerna. Trygghetsfonden TSL har kortast tid i omställning med cirka fyra månader. Övriga trygghetsråd ger antingen hjälp så länge som det behövs eller har en bortre gräns på mellan två till fem år. Samtliga trygghetsråd redovisar att 75–80 procent av de som erbjuds omställningsstöd finner en lösning inom ramen för avtalstiden eller, i Trygghetsstiftelsens fall, innan uppsägningstiden gått ut.

Trygghetsfonden

TSL har kortast tid i omställning, cirka fyra månader. Övriga trygghetsråd ger antingen hjälp så länge som det behövs eller har en bortre gräns på mellan 2–5 år. Samtliga trygghetsråd redovisar att 75–80 procent av de som erbjuds omställningsstöd finner en lösning inom ramen för avtalstiden eller, i Trygghetsstiftelsens fall, innan uppsägningstiden gått ut.

Trygghetsrådet TRS

TRS grundades 1972 och har 40 000 anslutna, företrädesvis anställda i kultursektorn och den ideella sektorn. Cirka 500 personer får stöd per år.

TRR

TRR grundades 1974 och har 950 000 anslutna privat anställda tjänsteman. Cirka 15 000 personer får stöd per år.

Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen grundades 1990 och har 250 000 anslutna som är anställda i statlig sektor. Cirka 2 500 personer får stöd per år.

Trygghetsfonden

TSL grundades 2004 och har 900 000 anslutna som är privat anställda arbetare. Cirka 15 000 personer får stöd per år.

Omställningsfonden

Omställningsfonden för anställda inom kommun- och landstingssektorerna, grundades 2012 och har 1 100 000 anslutna. Cirka 1 200 personer får stöd per år.