Kommentar till den sakpolitiska överens­kommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Den sakpolitiska överenskommelse som nu ska genomdrivas innehåller många efterlängtade punkter för Kompetensföretagens medlemmar. Vi ser nu fram emot en konstruktiv dialog med tillträdande regering i dessa och andra frågor där branschen kan bidra till en mer välfungerande arbetsmarknad för såväl individer som arbetsgivare.

Kompetensföretag är en mycket viktig spelare, särskilt i lågkonjunktur, för att få en väl fungerande, flexibel arbetsmarknad. Därför är det viktigt att dessa reformer snabbt omsätts i verkligheten, vilket också krävs av en arbetsmarknad i stark förändring, och att reformerna inte fastnar i långa utredningar.

Vi ser fram emot att äntligen inkluderas i satsningen på etableringsjobb. Vår bransch sysselsätter många utlandsfödda och utan oss skulle satsningen på etableringsjobb riskera att bli ytterligare en verkningslös arbetsmarknadsinsats. Bara under 2017 sysselsatte vi 250 000 personer varav 55 000 är utrikesfödda. Idag är var femte person i branschen utlandsfödd inom områden som tillverkning, lager och logistik och inom handel är andelen ännu högre. Att vi får vara med och förmedla etableringsjobb är en mycket god nyhet för de som står långt från arbetsmarknaden.

Vi är även mycket positiva till en reformering av Arbetsförmedlingen. Våra medlemmar har tätare kontakt med de arbetssökande och en mycket bättre relation med arbetsgivarna än Arbetsförmedlingen. Eftersom matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb måste det arbetet skötas av privata aktörer.

Kompetensföretag bidrar, som en del av den svenska modellen, till en fungerande arbetsmarknad och ser till att rätt person hamnar på rätt jobb, med både trygghet och flexibilitet. Alla medlemsföretags anställda omfattas till 100 procent av kollektivavtal, jämfört med 88  procent på övriga arbetsmarknaden. Samtliga 14 LO-förbund, Unionen och Akademikerförbunden är kollektivavtalsparter med oss. Alla företag är auktoriserade i en partsnämnd där även fackliga representanter deltar i arbetet. Auktorisationen ställer krav på att följa avtal, lagar och regler och på ordning och reda i ekonomin.

Patrik Eidfelt, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen