Kvartals­rapporten Q3 – 2018: Omställning backar igen till följd av extratjänsterna

Tredje kvartalet 2018 visar på en tillväxt med 0,4 procent jämfört med samma period 2017. Omsättningen bland medlemsföretagen uppgick under tredje kvartalet 2018 till 7,4 miljarder kronor. Störst tillväxt hade Västra Sverige som ökade med 6,5 procent. Därefter kom Mellansverige på 1,9 procent. Övriga regioner har backat där Södra Sverige backade mest med 6,8 procent. Stockholm minskade med 0,4 och Norra Sverige med 5,7 procent.

Under tredje kvartalet ökade Entreprenad med 4,5 procent och Uthyrning med 1,8 procent medan Rekrytering minskade med 1,7 procent. Uthyrning är fortsatt störst med en omsättningsandel på 90 procent av den totala omsättningen i branschen.

Omställning minskade däremot med 30,1 procent jämfört med föregående år. Det är omställningsföretagen som tappar när Arbetsförmedlingen styr om sina resurser till extratjänster.

 

Läs hela rapporten här: