Skatteverkets rättsliga uttalade angående vårdmomsen

Skatteverket har nu meddelat sitt rättsliga ställningstagande rörande vårdmomsen.

Skatteverkets sammanfattning anger att uthyrning av personal föreligger när någon tillhandahåller arbetskraft till en köpare under förutsättning att tillhandahållaren gör detta i egenskap av beskattningsbar person. Det saknar betydelse i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs. Uthyrning av personal är inte en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård eller tandvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos köparen som är vårdtjänster. Det är fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande. Det är däremot en vårdtjänst när säljaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar, det vill säga säljaren driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten.

– Det är positivt att det blir en relativt lång omställningstid om cirka 8 månader så att det finns tid att göra de korrigeringar som krävs. Kompetensföretagen anser att det är av stor vikt att systemet bli konkurrensneutralt utan någon skillnad i företagsform, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Läs hela texten här: