Ge jobbet att fixa jobben till de privata aktörerna

Uppgifter om Arbetsmarknadsutredningen, som har i uppgift att se över hur arbetsmarknadspolitiken kan bli mer effektiv och få Arbetsförmedlingen att fungera bättre, har läckt ut till media. Tre av förslagen handlar om att ta bort ansvar från Arbetsförmedlingen och ge de till andra instanser:

  • A-kassorna får kontrollera de arbetslösas aktiviteter.
  • Kommunerna tar över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning.
  • En ny myndighet föreslås – Myndigheten för kompetensförsörjning – som ska ta över ansvaret för att samordna samhällets kompetensförsörjning.

Cecilia Fahlberg, ansvarig utredare, väljer att inte ta ställning vad gäller vem som ska hjälpa de redan arbetslösa. Den frågan skickas tillbaka till politikerna. Men hon lämnar två alternativ, enligt de uppgifter som framkommit:

  • Arbetsförmedlingen fortsätter som tidigare med egna insatser där privata aktörer är ett komplement.
  • Arbetsförmedlingen blir en ren beställare av tjänster från exempelvis privata aktörer.

– Eftersom matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb måste det arbetet skötas av privata aktörer. Våra medlemmar har tätare kontakt med de arbetssökande och en mycket bättre relation med arbetsgivarna än Arbetsförmedlingen. Lägg därtill att arbetsgivare generellt har mycket lågt förtroende för Arbetsförmedlingen.Det kommer att ta ljusår för dem att etablera kontakter och få det renommé som våra medlemmar redan har, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Arbetsmarknadsutredningen föreslår även att kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning. Kompetensföretagen avvisar alla förslag om ytterligare kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken.

– Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningarna ska vara ett statligt ansvar. Om arbetsmarknadspolitiken kommunaliseras ytterligare försvinner den nationella likvärdigheten. Det är inte bostadsadressen som ska avgöra vilken hjälp en arbetssökande får, säger Martina Elfgren Lilja.

Riksrevisionen kritiserade nyligen a-kassorna för att de skiljer sig stort i hur de följer upp regelbrott. Av den anledningen vänder sig Martina Elfgren Lilja mot att låta dem ta över ansvaret för kontrollen över arbetslösas aktiviteter.

– Den uppgiften borde lämpligen ligga hos Försäkringskassan eller liknande, avslutar Elfgren Lilja.

 

 

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17