Kvartals­rapporten Q2 – 2018: Omställning backar när Arbetsförmedlingen styr om till extratjänster

Kompetensföretagens medlemmar, som säkrar en fungerande svensk arbetsmarknad genom uthyrning, omställning och rekrytering, fortsätter att leverera kompetenslösningar till en arbetsmarknad på högvarv. Andra kvartalet 2018 visar på en tillväxt med 3.9 procent. Omsättningen bland medlemsföretagen uppgick under andra kvartalet 2018 till 8,1 miljarder kronor.

Läs hela rapporten här