Viktig info från Skatteverket om moms på inhyrd sjukvårdspersonal

Vi har nu fått besked från Skatteverket att de nu håller på att ta fram ett rättsligt ställningstagande,angående vårdmomsen. Vi har i våra kontakter med myndigheten, förstått att frågan har hög prioritet.

Under september månad kommer Skatteverket med ett utkast till rättsligt ställningstagande, som Kompetensföretagen får möjlighet att lämna synpunkter på. Därefter beslutar myndigheten om slutligt rättsligt ställningstagande.

Vi tar hjälp av en av Sveriges ledande momsexperter i den processen och fångar upp era synpunkter via vårt nätverk. Kompetensföretagen har möte i nästa vecka med SKL för att diskutera hur ett kommande rättsligt ställningstagande från Skatteverket påverkar kommuners och landstings avtal med vårdbemanningsföretag.